hond-kind(1)Hond en kind

Wat u de kinderen wel en NIET met een hond mogen doen.

Algemeen
Een hond beschouwt een kind niet als zijn baas, maar hooguit als een gelijke.
Daarom accepteert een hond bepaalde dingen wel van een volwassene, maar niet van kinderen. Zijn reactie daarop kan zijn dat hij van zich afbijt.
Kinderen kunnen niet de verantwoordelijkheid over een hond dragen. Dat betekent dat kinderen tot 14 jaar niet zonder volwassene met een hond kunnen gaan wandelen, en niet zonder risico’s met een hond alleen kunnen worden gelaten.
Kinderen mogen een hond niet storen, terwijl hij eet/drinkt en wanneer hij slaapt.
Kinderen mogen de hond alleen commando’s geven onder toezicht van een volwassene.
Onder streng toezicht van de ouders kunnen kinderen in sommige gevallen hond- en kindvriendelijke spelletjes met de hond doen (zie punt 4 hierboven of punt 6 hieronder). Dit alles echter alleen als het karakter van de hond dit soort dingen toelaat.
Kinderen mogen niet rennen of gillen in nabijheid van een hond. Ook moeten ze hun handen laag houden. Anders kan het zijn dat de hond juist naar hen toekomt en tegen hen opspringt, denkend dat de kinderen willen spelen.
Kinderen mogen een aangelijnde hond alleen dan aaien, wanneer ze toestemming hebben gevraagd, éérst aan de volwassene die het kind begeleidt, dán aan de eigenaar/begeleider van de hond. Ze mogen de hond alleen onder zijn oor kriebelen of aan de zijkanten aaien, richting staart. Een niet-aangelijnde hond mogen ze aaien, wanneer ze eerst toestemming hebben, zoals bij de aangelijnde hond, en dan alleen wanneer de hond uit zichzelf naar het kind toekomt.
Een kind dat er geen behoefte aan heeft om een hond te aaien, kan een hond het beste negeren. De hond zal zijn belangstelling voor het kind dan vlug laten varen. Elke reactie op zijn aanwezigheid moedigt de hond alleen maar aan om naar het kind toe te gaan.

Hond en peuter
Als peuters gaan kruipen en lopen. Bedenk dat honden en mensen een totaal verschillende “lichaamstaal” spreken. Honden kunnen alleen maar op een hondse manier reageren, terwijl kleine kinderen geen flauw benul hebben van dieren, hun reacties en de daaraan verbonden gevaren. De verantwoordelijkheid voor het samen kunnen leven van honden en kinderen ligt daarom geheel bij de volwassenen in het gezin.
De hond bezet de laagste plaats in de rangorde, maar kleine kinderen zijn lichamelijk noch geestelijk in staat de hond op deze lage rangorde te wijzen. Kinderen staan slechts hoger in rangorde dankzij de aanwezigheid van de roedelleiders (=de ouders).
Laat kleine kinderen nooit alleen met honden, ook niet voor even!

De hond moet uiteraard leren de aanwezigheid van (kleine) kinderen te accepteren. Dit kan alleen als men de hond tegen kinderen in bescherming neemt en daarnaast de hond duidelijk maakt wat wel mag met kinderen en wat absoluut taboe is.
Maar ook de kinderen moeten gelijk grenzen gesteld worden. Een hond is geen speelgoedbeest, er mag niet aan gerukt en getrokken worden, er mag niet in geprikt worden en er mag zeker niet geslagen worden. Ook mag het kind de hond niet in het rond commanderen en tegen hem schreeuwen of zijn speelgoed afpakken.

U, als ouder, moet het kind leren nooit naar de hond toe te gaan, zeker niet als de hond ligt te slapen, of op zijn plaats ligt. Dit verbod geldt trouwens voor alle honden. De meeste ongelukken gebeuren als kinderen honden benaderen die daar op dat moment niet van gediend zijn.
De hond moet op zijn beurt leren, dat er niet tegen kinderen opgesprongen mag worden, dat ze niet omver gelopen mogen worden en dat er geen speelgoed van de kinderen afgepakt mag worden.
Als kinderen ouder worden en meer inzicht krijgen in het gedrag van de hond, kan langzaam begonnen worden het kind een plaats in de rangorde te bezorgen die hoger is dan die van de hond. Onder begeleiding van de ouders kan het kind allerlei rangbevestigende handelingen uitvoeren, zoals lichte gehoorzaamheidsoefeningen.

 

Kort overzicht wat u wel en wat u niet moet doen:
NIET DOEN WEL DOEN
De hond wegsturen als het kind aandacht krijgt Geef de hond aandacht of lekkers in het bijzijn van het kind
Op de hond mopperen als hij interesse toont in een kind De hond verband laten leggen tussen ‘kind’ en ‘leuk’, door hem bijvoorbeeld elke keer iets lekkers te geven als u gaat voeden of verschonen, of door hem mee uit te nemen met de kinderwagen
De hond pas leren op zijn plaats (mand, bench) te blijven als het kind al in huis is De hond al tijdens de zwangerschap een eigen veilige plek geven en rustig leren daar op commando naar toe te gaan en te blijven, liefst met een lekker botje
Het kind naar de hond toe laten lopen of kruipen, zéker niet als die in zijn mand ligt De hond naar het kind toe laten komen om iets leuks te gaan doen
Het kind zich laten bemoeien met een hond die aan het eten is, of een speeltje of kluif heeft Het (iets oudere) kind de hond uit de hand laten voeren, tenzij de hond “baknijd” (grommen bij de voerbak) heeft of erg gespannen is tijdens het eten
Kinderen hard laten schreeuwen en rennen in de buurt van de hond Kinderen met de hond laten spelen door bijv. een zoekspelletje, waarbij het kind een brokje mag verstoppen, dat de hond moet zoeken. Beiden vinden het prachtig, voor de hond is het niet bedreigend, en kind en hond krijgen een betere band
Kinderen over de grond laten kruipen in de buurt van de hond  
Het kind de hond laten aanstaren (dit vindt een hond bedreigend) Het kind leren langs de hond heen te kijken
De kinderen alleen met de hond de straat op sturen De hond en de kinderen samen mee uit nemen voor een leuke wandeling
Het kind over de nek van de hond laten hangen Het kind leren de hond rustig over de borst te aaien
Het kind de hond opdrachten laten geven Zorgen voor een leuk spelletje met kind en hond
Een kind een vreemde hond laten aaien Leer uw kind 3 regels voor het aaien van honden:

  • Eerst aan je moeder of vader vragen (en als die er niet is: niet aaien!)
  • Dan aan de baas van de hond vragen (en als die er niet is: niet aaien!)
  • Als je van allebei mag aaien, steek voorzichtig je hand uit en kijk of de hond naar je toekomt. Zo niet, dan heeft hij er geen zin in en moet je hem met rust laten. Zo ja, kriebel hem dan rustig onder zijn kin of op zijn borst. Aai hem niet over zijn kop, de meeste honden vinden dat helemaal niet leuk
Een kind bang maken voor honden Leer een kind om te gaan met honden
Het kind laten gillen of wegrennen als er een hond aankomt (hoe harder het gilt of rent, hoe interessanter een hond het kind zal vinden) Leer een (bang) kind rustig stil te staan als er een hond aankomt, en de andere kant op te kijken
Het kind met zijn handjes naar de hond laten slaan, of de handjes in de lucht laten steken Leer een kind om de handjes in de zak of op de rug te houden (de meeste honden weten uit ervaring dat er in handen vaak iets lekkers zit, en zullen dus juist daar op afgaan. Bij handjes op de rug zal een hond er misschien even aan ruiken, maar al snel zijn interesse verliezen)
Laat kinderen en honden NOOIT, maar dan ook ABSOLUUT NOOIT met elkaar alleen!!!